پیام خود را بنویسید

سوالات متداول نشریات دانشگاهی : نشریات دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
* منظور از نشریات دانشجویی چیست؟
کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره، نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاه‌ها منتشر و در محدوده دانشگاه‌ها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود.
 .......................................................................................................................................................................................
* نحوه درخواست مجوز نشریات دانشجویی به چه طریق می‌باشد؟
متقاضی امتیاز انتشارنشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول، سردبیر، نام نشریه، زمینه و ترتیب انتشار، به انضمام تصریح به پایبندی به قانون اساسی، قوانین موضوعه ودستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، به دبیرخانه کمیته ناظر(طبق فرمی که در این خصوص از کارشناس نشریات تهیه می‌شود)تسلیم کند.
 ....................................................................................................................................................................................... 
* کمیته ناظر بر نشریات شامل چه کسانی است؟
*معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه (رئیس کمیته(
*نماینده تام‌الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
*یک نفر حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه
*سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
*مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)
*سه نفر اعضای دانشجویی کمیته(۲نفر اصلی ۱ نفر علی‌البدل)
 ....................................................................................................................................................................................... 
*نحوه انتخاب اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه به چه منوال می‌باشد؟
هر ساله بین مدیران مسئول نشریات فعال دانشگاه انتخابات برگزار می‌شود که از بین افراد شرکت‌کننده، دو نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شود.
 ....................................................................................................................................................................................... 
 
* متقاضی امتیاز نشریه باید دارای چه شرایطی باشد؟
* یکی از دانشجویان یا اعضای هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی یا تشکل، نهاد، انجمن، کانون، یا یکی از بخش‌های دانشگاه یا هر شخص حقوقی دیگر در دانشگاه
* عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در مورد دانشجویان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هیأت علمی
 ....................................................................................................................................................................................... 
* مدیرمسئول و سردبیرباید دارای چه شرایطی باشند؟
دانشجو بودن یا عضویت در هیأت علمی یا مدیر یکی از واحدهای اداری همان دانشگاه
عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در مورد دانشجویان، انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هیأت علمی و عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در کمیته تخلفات اداری برای کارکنان
عدم سابقه مشروطی برای دو نیم‌سال متوالی یا سه نیم سال متناوب برای دانشجویان در هنگام معرفی به عنوان مدیر مسئول.
گذراندن دو نیم ‌سال تحصیلی و حداقل ۲۸ واحد درسی (دوره‌های کاردانی و کارشناسی). دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری از شمول این بند مستثنی هستند.
عدم شهرت به فساد اخلاق.
 ....................................................................................................................................................................................... 
* آیا کسی می‌تواند همزمان صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه باشد؟
بله، تنها در یک نشریه این امکان وجود دارد.
 ....................................................................................................................................................................................... 
یک شخص به چه نحوی می‌تواند در بیش از یک نشریه به عنوان مدیرمسئول یا سردبیر باشد؟
هر شخصی همزمان نمی‌تواند در دو نشریه به عنوان مدیرمسئول یا سردبیر باشد، مادامی که در یکی به عنوان مدیرمسئول و در دیگری به عنوان سردبیر معرفی گردد.
 ....................................................................................................................................................................................... 
* آیا نشریه منتشر شده را می‌توان در سایر دانشگاه‌ها توزیع کرد؟
چنانچه صاحب امتیاز نشریه‌ای متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاهها باشد ‌باید تقاضای خود را با ذکر محدوده توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند. کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، درخواست را جهت اعلام نظر نهایی به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند. شورای مرکزی ناظر موظف است پس از اعلام نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعلام نظر کند.
 ....................................................................................................................................................................................... 
* آیا تشکل‌های دانشجویی می‌توانند بیش از یک نشریه منتشر نمایند؟
به شرط رعایت محدودیت و شرایط مدیرمسئول و سردبیر، انتشار بیش از یک نشریه منعی ندارد.
 .......................................................................................................................................................................................

دفعات مشاهده: 259 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.