بایگانی بخش معرفی مسئول

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 795 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

معرفی مسئول مالی

معرفی سرپرست امور مالی معاونت فرهنگی و دانشجویی مدیر امور مالی معاونت:  آقای سعید فردوسی                                شرح وظایف:  تهیه  وتدوین صورتهای مالی موسسه ازطریق نظارت مستمر عملیات امور مالی, محاسباتی, نگهداری وتنظیم حسابها, بر اساس آیین نامه مالی معاملاتی, اعمال نظارت براجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی  تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی رئیس موسسه ,نگهداری وتحویل تحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادر ونظارت بر وصول به موقع در آمدهای موسسه براجرای نظام نوین مالی براساس دستور العملهای ابلاغی وزارت متبوع.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.