معاونت فرهنگی و دانشجویی- آئین نامه، دستورالعمل و اطلاعیه ها
آئین نامه و دستورلعمل ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.22220.57714.fa
برگشت به اصل مطلب