معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
بازدید نوروزی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از بیمارستان های امام خمینی ره بندر ترکمن و امیرالمومنین(ع) کردکوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/14 | 

دکتر عظیمی معاون فرهنگی و دانشجویی در ساعات اولیه سال نو در راستای طرح سلامت نوروزی از بیمارستان های امام خمینی ره بندر ترکمن و امیرالمومنین ع کردکوی بازدید نمود.
معاون فرهنگی و دانشجویی  گفت:در ایام نوروز، معاونین دانشگاه مسئولیت سرکشی از بیمارستان ها  را  از طرف ریاست محترم دانشگاه، داشتند که  در بازدیدهای انجام شده توسط اینجانب، روند ارائه خدمات سلامت به بیماران و مراجعین مورد بررسی قرار گرفت، همچنین از اتاق های عمل، بخش ها، آزمایشگاه، داروخانه در مراکز بازدید شد و از ارائه خوب خدمات اطمینان حاصل شد.
دکتر عظیمی گفت:در نظرسنجی هایی که از بیماران و همراهان آنان انجام شد موارد برخورد پرسنل با ارباب الرجوع، سرعت و کیفیت خدمات سلامت مورد پرسش قرار گرفت که مراجعین رضایت کامل داشتند.  
وی ادامه داد: کارکنان با روحیه ای خستگی ناپذیر و برخورد خوب با مراجعین مشغول خدمت رسانی بودند.
لازم به ذکر است در این بازدیدها دکتر عظیمی با اهداء گل و شیرینی به پرسنل سال نو را به آنان تبریک گفت

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.59164.fa
برگشت به اصل مطلب