معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
برنامه غذایی سلف سرویس دانشجویی در ماه مبارک رمضان۱۴۰۱ اعلام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/14 | 
 اداره امور رفاه و تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه غذایی سلف سرویس مرکزی دانشجویی در ماه مبارک رمضان از تاریخ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد. در صورت عدم وجود مواد اولیه در بازار امکان حذف و یا تغییر در برنامه غذایی وجود دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.59171.fa
برگشت به اصل مطلب