معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
اردو یک روزه فرهنگی، ورزشی دانشجویان به آبشار کبودوال علی آباد کتول برگزار می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 

 اردوی یک روزه فرهنگی و تفریحی دانشجویان مجموعه فلسفی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به آبشار کبودوال علی آباد کتول در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار می گردد.

این اردو با برگزاری مسابقات، طبیعت گردی و کارگاه همراه خواهد بود.

زمان اعزام دانشجویان دختر: پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح از جلوی خوابگاه خواهران.

زمان اعزام دانشجویان پسر: جمعه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح از جلوی خوابگاه برادران.

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ می باشد.

لازم به ذکر است دانشجویان محترم جهت ثبت نام به امور فرهنگی دانشگاه (آقای فندرسکی نژاد) واقع در طبقه دوم ساختمان دانشکده پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.60148.fa
برگشت به اصل مطلب