معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
نشست هم اندیشی مدیر امور دانشجویی دانشگاه منابع طبیعی گلستان به همراه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 

 نشست هم اندیشی ابوالفضل ملاحسینی مدیر امور دانشجویی دانشگاه منابع طبیعی گلستان به همراه دکتر صادقعلی عظیمی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی، حامد زاهد مدیر امور دانشجویی وصابرنوچمنی رئیس اداره امور خوابگاه های این دانشگاه چهارشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ در محل دفتر جلسات معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

در ابتدا این نشست که درخصوص مسایل مربوط به سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه برگزار شده بود، ابوالفضل ملاحسینی مدیر امور دانشجویی دانشگاه منابع طبیعی گلستان به تبیین وضعیت و فعالیت‌های حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منابع طبیعی پرداخت.

سپس دکتر عظیمی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: پیگیری های ما نیز در جهت بهبود امور و ارتقای مسائل صنفی و رفاهی ادامه خواهد داشت و به لطف و عنایت خداوند انشالله بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی دانشجویان گام برداریم.
  

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.60237.fa
برگشت به اصل مطلب