معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار
تیم پایش فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بیمارستان طالقانی بازدید کردند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 
به گزارش مفدا گلستان،تیم فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ از بیمارستان طالقانی گرگان بازدید کردند.مسئولین بیمارستان طالقانی گرگان ضمن تشکر از تیم پایش بابت حضور در این بیمارستان به گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی در بیمارستان مذکور پرداختند.
این بازدید که با هدف پایش وضعیت نمازخانه ها و رصد فعالیتهای فرهنگی و واحدها به ویژه در فریضه نماز صورت پذیرفت ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان واحد ها به ویژه رابطین فرهنگی نقاط قوت و ضعف برنامه ها بررسی و راهکارهایی جهت توسعه و تعمیق فعالیتهای فرهنگی به ویژه نماز ارائه شد.
لازم به ذکر است تیم فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بخشهای بیمارستان مانند: اورژانس نوزادان و نمازخانه بازدید کردند و از نزدیک در جریان وضعیت فضای فیزیکی و امکانات نمازخانه این واحد قرار گرفتند و از زحمات پرسنل در راستای تکریم ارباب رجوع و همچنین خدمات رسانی به بیماران تقدیر کردند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=10.5549.60238.fa
برگشت به اصل مطلب